Податоци за одговорно лице на Установата

ВД Директор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола Анета Талевска
Адреса на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола Ул. “Младински Бригади,, бр.2
Град Битола
Држава Република С. Македонија
Телефон 047 254 339/
047 253 339/
071 291 473
Е-mail: juddmd-bt@mtsp.gov.mk/ judomzadoencinja@yahoo.com