Јавен повик за избор на членови на Советот на корисници

Јавен повик за избор на членови на Советот на корисници

Јавен повик за избор на членови на Советот на корисници Според член 32 од Статутот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола, се објавува јавен повик за избор на членови на Советот на корисници

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *