Годишни планови и програми за работа на Установата

11.1. Програма за работа на Установата во 2019 год.

11.2. Програма за работа на Установата во 2020 год.

11.3. Програма за работа на Установата во 2021 год.

11.4. Програма за работа на Установата во 2022 год.

11.5. Програма за работа на Установата во 2023 год.

11.6. Програма за работа на Установата во 2024 год.

11.7 Програма за работа ЦПЗС

11.8. Програма за работа со мајки и бебиња Битола